Samverkan

Hemmet

Förskolan erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning samt erbjuder drop-in, föräldramöte eller gårdsfest. Vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten. Förskolan har ett föräldraråd där vi samverkar med föräldrarna i utförandet av vår gård.

 

Förskolan använder lärplattform edWise där månadsbrev, blogg samt övrig information från förskolan finns tillgänglig.

 

Skolan

Förskolan och skolan har ett årshjul för samverkan över hela läsåret där olika aktiviteter är inplanerade för att övergången till förskoleklass ska underlättas. Det finns även tydliga rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 april 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer