Så arbetar vi

Förskolan arbetar aktivt med att den pedagogiska miljön ska vara intressant och lärorik, som ett komplement till undervisningen. Förskolan arbetar projektinriktat där barnens tankar och idéer, samt förskolans vision är i fokus. Barnens intressen och frågeställningar i projekten är en av grundstenarna i verksamheten och alla barn deltar utifrån sin förmåga.


Förskolan lägger stor vikt på att vara indelade i grupper med färre barn i varje grupp, där varje barn kommer till tals och varje röst är viktig.


Under läsåret 2018-2019 arbetar förskolan med temat ”Vad är en god medmänniska?” och "känslor". I temat arbetar vi med olika projekt, de olika projekten utgår ifrån olika estetiska uttrycksformer. De stora projekten som vi arbetar med är brand - och polis samt "Alla får åka med".


Förskolan har ett samarbete med Kulturskolan där både barn och pedagoger kommer att få utbildning i sång, dans, rytmik.

Junibacken musik
Junibacken vägg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer