Fakturor till Arboga kommun och våra kommunala bolag

Alla nya avtal och inköp, oavsett värde, ska faktureras med en e-faktura enligt lag. Här hittar du all information du behöver för att skicka en faktura till Arboga kommun och våra kommunala bolag.

Faktura- och anslutningsuppgifter

Arboga kommun

Fakturaadress:
Arboga kommun
Box 237
732 24 Arboga

Organisationsnummer: 212000-2122
Momsregnummer: SE212000212201

Anslutningar för kommunikation e-faktura:
Peppol: 0007:2120002122

Vid frågor

Kontakta Ekonomi, Arboga kommun

ekonomikontoret@arboga.se

Arboga Kommunalteknik AB

Fakturaadress:
Arboga Kommunalteknik AB
Box 237
732 24 Arboga

Organisationsnummer: 559210-6446
Momsregnummer: SE559210644601

Bolagets anslutningar för kommunikation e-faktura:
Peppol: 0007:5592106446

Vid frågor

Kontakta Ekonomi, Arboga Kommunalteknik ABbarbro.ohling@arboga.se

Arboga Vatten och Avlopp AB

Fakturaadress:
Arboga Vatten och Avlopp AB
Box 237
732 24 Arboga

Organisationsnummer: 559210-6347
Momsregnummer: SE559210634701

Bolagets anslutningar för kommunikation e-faktura:
Peppol: 0007:5592106347

Vid frågor

Kontakta Ekonomi, Arboga Vatten och AvloppABcharlotte.larsson@arboga.se

Arbogabostäder AB

Fakturaadress:
Arbogabostäder AB
Box 237
732 24 Arboga

Organisationsnummer: 556824-8917
Momsregnummer: SE556824891701

Bolagets anslutningar för kommunikation e-faktura:
Peppol: 0007:5568248917

Vid frågor

Kontakta Ekonomi, Arbogabostäder AB

fakturor@abo.se

 

Kommunfastigheter i Arboga AB

Fakturaadress:
Kommunfastigheter i Arboga AB
Box 237
732 24 Arboga

Organisationsnummer: 556824-8925
Momsregnummer: SE556824892501

Bolagets anslutningar för kommunikation e-faktura:
Peppol: 0007:5568248925

Vid frågor

Kontakta Ekonomi, Kommunfastigheter i Arboga AB fakturor@abo.se

Fakturan ska innehålla
  • Referensnummer
  • Fakturanummer eller OCRnummer
  • Faktura- och leveransdatum
  • Förfallodatum och betalningsvillkor
  • I klartext vad fakturan avser, antal och á pris per artikelrad, brutto-, och beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som ingår i enhetspriset. Om det är momsfri försäljning ska det framgå.
  • Säljarens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro eller bankkonto samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT nummer samt uppgift om utföraren är godkänd för F-skatt
  • Köparens juridiska namn= Arboga kommun
  • Köparens leveransadress (enhetens namn, gatuadress och beställare). Har varorna hämtats ska detta framgå och namn på den som hämtat ut varorna. Rekvisitionen ska skickas med fakturan som bilaga.
  • Eventuella bilagor till fakturan ska skickas med i pdf-format.

Ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen. Begär alltid referensnummer från beställaren. Arboga kommuns referensnummer innehåller 8 siffror och börjar med 84xxxxxx.

Bilagor och specifikation

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan i pdf-format.

Påminnelser och krav

Påminnelser och krav ska adresseras direkt till mottagaren och Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga för manuell hantering, bifoga en fakturakopia.

Andra försändelser

Reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott ska adresseras direkt till mottagaren och Arboga kommun eller bolagen, Box 45, 732 21 Arboga.

Informera er VAN-leverantör

Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni kommer att börja skicka e-fakturor till kommunen. Ange e-fakturor i Peppol -format till vår VAN-leverantör.

Vid tekniska frågor kontakta

e-levfakt@vmkfb.se

För dig som inte kan skicka
e-faktura

Från och med december 2023 har Arboga Qvalia som leverantör. Detta innebär att ni behöver skapa ett nytt konto för Qvalias fakturaportal innan ni kan skicka er faktura.

Gå in och skapa en e-faktura på:

Skicka e-faktura till Västra Mälardalens Kommunalförbund VMKF | Qvalia SE
Vid tekniska frågor kontakta

e-levfakt@vmkfb.se

Fakturor med sekretess eller känsligt innehåll skickas inte som e-faktura

Med sekretessfakturor menas fakturor, som innehåller namn eller personnummer för personer inom socialtjänsten. Sekretessfakturor skickas inte som e-faktura.

Sekretessfakturor ska skickas till:
Arboga kommun
Socialförvaltningen
Box 87, 732 22 Arboga

Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska inte skickas direkt som e-faktura till Arboga kommun. I dessa fall finns det olika regler beroende på vad fakturan avser. Kontakta kommunen innan första fakturan skickas.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Se faktura- och anslutningsuppgifter