Krisinformation

Vid kriser och allvarliga händelser används kommunens webbplats för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Vid en större händelse informeras allmänheten på något eller flera av följande sätt:

 • På kommunens webbplats, www.arboga.se.
 • Via Sveriges radio P4, Radio Västmanland.
 • Vid allvarliga händelser där det finns ett stort informationsbehov kommer kommunen att upprätta en upplysningscentral med ett speciellt telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att ställa frågor.
 • Om datorer inte fungerar sprids informationen bland annat genom flygblad, radio, affischering och särskilda informationsplatser. Information sätts alltid upp på Rådhusets entrédörr (Smedjegatan 5), Stadsbiblioteket (Kapellgatan 19) och vid Turistbyråns lokaler på Arboga station. Gäller händelsen även Medåker och Götlunda sätts information upp på Medåkers skola samt Götlunda skola.
 • För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer kan, i första hand, räddningsledaren begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Nationell krisinformation

Vid kriser som berör hela eller stora delar av Sverige finns information på webbplatsen krisinformation.se.

Webbplatsen innehåller samlad information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.

Viktiga telefonnummer

Information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Ambulans

I nödsituation ring 112

Räddningstjänst

I en nödsituation ring 112

I övriga fall ring 010-179 82 00

Polis

I nödsituation ring 112
Anmälningar och information ring 114 14

Läkare

I nödsituation, ring 112
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177

Giftinformation

I nödsituation, ring 112Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31

BRIS

Barnens hjälptelefon: ring 116 111

Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50

Socialjour

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00

Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Felanmälan efter kontorstid

Vid akuta fel på kommunens fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, belysning, parker och fjärrvärme efter kontorstid, ring kommunens journummer. Telefon 021-30 25 60Journumret går till SOS Alarm Sverige AB.

113 13 - Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Läs mer 113 13 på SOS Alarms webbplats.

116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.

Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer på SOS Alarms webbplats.


Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Det finns två typer av VMA

 • Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö.

 • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Informationsmeddelanden behöver inte sändas omedelbart.

Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen "Viktigt Meddelande" som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

 1. Söka skydd inomhus.
 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 3. Lyssna på radion för information, främst P4 – lokalradion.

  När faran är över startas signalen "Faran Över" - en cirka 30 sekunder lång signal. "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Du kan få VMA via sms

VMA, viktigt meddelande till allmänheten kan också skickas som sms till mobiltelefoner som finns inom det aktuella området.

VMA på text-tv

På SVT:s text-tv sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till text-tv sidan 599 där samma meddelande som sänds i radion publiceras skriftligt.


Informationspunkter

Om datorer inte fungerar sprids informationen bland annat genom flygblad, radio, affischering och särskilda informationsplatser. Information sätts alltid upp på Rådhusets entrédörr (Smedjegatan 5), Stadsbiblioteket (Kapellgatan 19) och vid Turistbyråns lokaler på Arboga station. Gäller händelsen även Medåker och Götlunda sätts information upp på Medåkers skola samt Götlunda skola.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.