Gymnasiearbetets utgångspunkter

Arbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen inom programmet

  • Med gymnasiearbetet ska du visa att du är förberedd för ditt yrkesområde och att du kan genomföra en lämplig uppgift inom yrkesutgången
  • Du ska planera, genomföra och utvärdera en vanligt förekommande arbetsuppgift inom yrkesområdet
  • Gymnasiearbetet ska dokumenteras på något sätt
  • Gymnasiearbetet kan också utformas så att det tränar yrkeskunnandet i företagsliknande former

Du ska alltså välja ut en arbetsuppgift som ofta förekommer inom ditt yrkesområde och visa för din handledare att du kan genomföra den enligt god yrkestradition. Du ska även dokumentera och utvärdera ditt arbete.

 

Gymnasiearbetet- Yrkesprogrammen sida 5

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |