Gymnasiearbetes layout

Alla elever fyller i en gymnasiearbetslayout som diskuteras med handledaren innan arbetet med gymnasiearbetet sätter igång. I layouten beskriver du varje delmål fram till den färdiga produkten.

 

Layout för gymnasiearbetet

 

Skriv ut och fyll i layouten och diskutera den sedan med din handledare. Följande punkter ska finnas med:

 • Inledning/bakgrund
 • Syfte: Vad är syftet med valda ämne?
 • Problemformulering/Frågeställning: Vilket problem eller frågor vill du hitta svar på?
 • Metod: Hur ska du gå till väga för att genomföra gymnasiearbetet? (litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment, undersökningar med mera)
 • Material: Vad behöver du? (programvara, verktyg och så vidare)
 • Tidsplan: Vad ska göras och när?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |