Litteratur

Gratis e-böcker på nätet

Litteraturbanken

Fria elektroniska utgåvor av svenska klassiker.

Projekt Runeberg

Fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur

Projekt Gutenberg

Fria elektroniska utgåvor av engelskspråkig litteratur

Världslitteratur.se

Världslitteratur.se är ett projekt som drivs av Världsbiblioteket i Solidaritetshuset i Stockholm, med syfte att lyfta fram världslitteraturen, med fokus på Afrika, Asien och Latinamerika.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |