Plagiat och Urkund/Ouriginal

Plagiat är ett allvarligt problem som har ökat i omfattning under de senaste åren. På Vasagymnasiet accepteras inte fusk och för att förebygga och upptäcka fusk använder vi oss bland annat av Urkund/Ouriginal.

Vad är ett plagiat?

Urkunds Plagiathandbok beskriver det så här:

"Låt oss inleda med att definiera begreppet plagiat. Enligt Jude Carroll, Oxford Brookes University och Carl Mikael Zetterling, KTH Learning Lab, är ett plagiat när man beskriver andras tankar eller formuleringar som om de var ens egna. Det innebär att ett plagiat inte med nödvändighet måste handla om textlikhet. Det kan lika gärna handla om strukturlikhet eller för den delen; idélikhet.
'I egen text ansvarar du för att både tankar och formuleringar är dina.
Beskriver du annans tankar eller formuleringar som dina egna har du
plagierat.' (Jude Carroll & Carl Mikael Zetterling)
Egentligen kan man säga att om du måste läsa text A för att kunna skriva text B så skall text A anges som källa. Att inte ange källan är att plagiera."

(Urkund, Plagiathandboken : Tips och råd till elever och studenter, s 3).

Urkund/Ouriginal

Urkund är en antiplagieringstjänst som hjälper lärarna att upptäcka fusk.


Varje lärare har en särskild e-post kopplad till Urkund. Dit kan du eller din lärare skicka din text. När Urkund tagit emot din uppgift jämförs din text med förlagsmaterial, texter som andra skickat in samt texter från Internet. Läraren kan sedan utifrån den information Urkund tagit fram bedöma om texten är plagierad eller ej.


Informationen på denna sida är hämtad från Urkund.

Urkund/Ouriginal

Plagiathandboken Pdf, 737 kB.

Plagiat på Vasagymnasiet

På Vasagymnasiet gäller Vasagymnasiets riktlinjer och handlingsplaner vid prov och inlämningsuppgifter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |