Läs en talbok

Talböcker

För dig som har svårt att läsa finns talböcker att lyssna på. Talböcker är inlästa böcker för alla som har svårt för att läsa tryckt text.

Skillnad på ljudbok och talbok

Skillnaden på ljudböcker och talböcker är juridisk. Ljudboken är kommersiell och får lånas och köpas av alla, talboken produceras genom ett undantag i upphovsrättslagen och kan bara lånas av personer som har någon form av läsnedsättning.

Vem får låna talböcker?

Talböcker produceras med stöd av § 17 Upphovsrättslagen och får därför endast lånas ut till personer med någon form av läsnedsättning. Det kan till exempel vara synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, tillfälliga läshandikapp, kognitiva funktionsnedsättningar som till exempel autism och ADHD/DAMP.

 

Läs mer om talböcker på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbplats

Myndigheten för tillgängliga medier

Hur lånar du en talbok?

Bibliotekarien laddar ner och bränner boken du önskar på en CD-skiva eller på ett USB-minne som du sedan får låna. Boken kan du sedan lyssna på i iTunes i din dator.

Egen nedladdning

Vill du själv kunna ladda ner talböcker? Då är tjänsten Egen nedladdning något för dig. Det innebär att du får ett eget inlogg till Myndigheten för tillgängliga mediers katalog Legimus och du kan själv närsom helst ladda ner talböcker till din dator, mobiltelefon, surfplatta eller mp3-spelare.


Ett konto till tjänsten Egen nedladdning kan du få på Vasagymnasiets bibliotek.

 

Här kan du söka efter böcker i Legimus.

Läsappen Legimus

Talboksläsare kan även läsa talböcker i läsappen från Myndigheten för tillgängliga medier. Appen heter Legimus och finns för både iPhone och Android och går att installera kostnadsfritt via Appstore och Google Play.

 

Läs mer om Läsappen här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 mars 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |