Exempelbild från MediaflowPro

Skolinspektion och kvalitetsarbete

Skolinspektionen granskar regelbundet Sveriges skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns. Skolinspektionen kontrollerar förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Både kommunala och fristående verksamheter granskas.

I januari 2014 var Skolinspektionen på Vasagymnasiet och vi fick ett bra omdöme: ”Vasagymnasiet är att betrakta som en mycket väl fungerande skola utan anmärkningar”.

 

Skolinspektionen har granskat alla skolformer i Arboga kommun hösten 2017 och ger alla verksamheter godkänt.

 

Läs mer om Skolinspektionens verksamhet och granskningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 december 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |