Elevhälsa

På Vasagymnasiet finns både skolkurator och skolsköterska. Till dem kan du vända dig med alla frågor som rör kropp och själ. Skolkurator och skolsköterska finns på plats på Vasagymnasiet varje dag.

Skolkuratorn och skolsköterskan ingår i Vasagymnasiets elevhälsoteam som leds av biträdande rektor. I elevhälsoteamet ingår också studie- och yrkesvägledaren samt vid behov kontaktlärare och annan undervisande lärare.

 

Mer information om skolkuratorns samt skolsköterskans verksamhet hittar du här:

Skolkurator

Skolsköterska

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |