Elevrådet

På Vasagymnasiet finns ett elevråd. Representanter till detta utses i klasserna i början av varje läsår. Elevinflytandet på Vasagymnasiet är stort, i elevrådet har du som elev chans att påverka ännu mer.

Elevrådets klassrepresentanter läsåret 2018/2019

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 juni 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |