Exempelbild från MediaflowPro

Inackorderingsbidrag

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till gymnasieelever för boende eller dagliga resor till och från hemmet. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt beloppet till 1.570 kr/månad för läsåret 2020/2021.

För elever i friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag. Läs mer hos CSN.


För att vara berättigad till inackorderingsbidrag måste du vara folkbokförd i Arboga och ha bostad på studieorten.


Inackorderingsbidraget betalas ut nio gånger per läsår. Utbetalningen sker månadsvis under perioden september-december 2020 och januari-maj 2021, vanligen sista bankdagen i månaden.


Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få inackorderingsbidrag inte längre är uppfyllda.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

På vår blankettsida hittar du ansökan om inackorderingsbidrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 augusti 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |