Kontaktlärare

Kontaktuppgifter till lärarna nedan finner du under fliken Kontakt Årtalet står för det år du börjar på programmet.

Årskurs 2019

Ekonomiprogrammet EK19: Lars Bjurén

El- och energiprogrammet EE19: Inger Strandberg

Handels- och administrationsprogrammet HA19:

Liselotte Kenneteg / Anna Hallonborg

Hotell- och turismprogrammet HT19: Hannah Brander Lundblad

Naturvetenskapsprogrammet NA19:

Jonatan Sjölin / Martin Carlbinder

Samhällsvetenskapsprogrammet SA19:

Jenny Bygde Månsson / Frida Åkerberg

Teknikprogrammet TE19: Elez Neziraj

IMAa/IMAb: Lena Wall

IMSa: Bea Björk

IMSb: Simon Habte

IMSc:

IMSd: Bea Björk

Årskurs 2018

Ekonomiprogrammet EK18: Lars Bjurén / Kristoffer Olofsson

El- och energiprogrammet EE18: Gustav Möllberg

Handels- och administrationsprogrammet HA18: Alf Björzén

Hotell- och turismprogrammet HT18: Hannah Brander Lundblad

Naturvetenskapsprogrammet NA18: Ulrika Wremert / Julia Liljestrand

Samhällsvetenskapsprogrammet SA18: Emma Nyberg

Teknikprogrammet TE18: Hanna Sangemark

Årskurs 2017

Ekonomiprogrammet EK17: Helena Engström / Henrik Åsberg

El- och energiprogrammet EE17: Johan Wetso

Handels- och administrationsprogrammet HA17: Johny Ericsson

Hotell- och turismprogrammet HT17: Hannah Brander Lundblad

Industriprogrammet IN17: Mikael Jönsson

Naturvetenskapsprogrammet NA17: Malin Andersson

Samhällsvetenskapsprogrammet SA17: Jenny Bygde Månsson

Teknikprogrammet TE17: Muamer Semiz

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 januari 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |