Kontaktlärare

Kontaktuppgifter till lärarna nedan finner du under fliken Kontakt Från och med höstterminen 2018 ändrar klasserna beteckning. Årtalet står för det år du börjar på programmet.

Årskurs 2018

Ekonomiprogrammet EK18: Lars Bjurén, Kristoffer Olofsson

El- och energiprogrammet EE18: Gustav Möllberg

Handels- och administrationsprogrammet HA18: Alf Björzén

Hotell- och turismprogrammet HT18: Hannah Brander Lundblad, Mia Nevala

Naturvetenskapsprogrammet NA18: Ulrika Wremert, Julia Liljestrand

Samhällsvetenskapsprogrammet SA18: Emma Nyberg, Martin Carlbinder

Teknikprogrammet TE18: Hanna Sangemark

IMIND / IMPRE: Lena Wall, Susanne Andersson

IMSPR G: Berit Björk

IMSPR V: Alicia Johansson

IMSPR O: Linda Eriksson

Årskurs 2017

Ekonomiprogrammet EK17: Helena Engström, Henrik Åsberg

El- och energiprogrammet EE17: Stig Källström

Handels- och administrationsprogrammet HA17: Johny Ericsson

Hotell- och turismprogrammet HT17: Hannah Brander Lundblad

Industriprogrammet IN17: Mikael Jönsson

Naturvetenskapsprogrammet NA17: Malin Andersson

Samhällsvetenskapsprogrammet SA17: Jenny Bygde Månsson

Teknikprogrammet TE17: Muamer Semiz

Årskurs 2016

Ekonomiprogrammet EK16: Johan Anmark

El- och energiprogrammet EE16: Johan Wetso

Handels- och administrationsprogrammet HA16: Liselotte Kenneteg

Hotell- och turismprogrammet HT16: Hannah Brander Lundblad

Naturvetenskapsprogrammet NA16: Ulf Eriksson

Samhällsvetenskapsprogrammet SA16: Ulrika Nilsson

Teknikprogrammet TE16: Elez Neziraj

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |