Omprovstillfälle

Om du har missat ett provtillfälle eller behöver göra om ett prov har du chansen på ett av våra omprovstillfällen.

Annica Terol-Johansson ansvarar för provtillfällets genomförande.


Berörda lärare fyller i en omprovsblankett som eleven sedan skriver under. Blanketten lämnas till Annica. Aktuella provhandlingar lämnas till Annica två dagar innan aktuellt omprovstillfälle. Provtiden ska alltid framgå av provet.

Omprovstillfällen vårterminen 2018

Tisdagen den 30 januari klockan 15.00-16.30

Tisdagen den 20 februari klockan 15.00-16.30

Tisdagen den 13 mars klockan 15.00-16.30

Tisdagen den 17 april klockan 15.00-16.30

Tisdagen den 22 maj klockan 15.00-16.30

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |