Omprovstillfälle

Om du har missat ett provtillfälle eller behöver göra om ett prov har du chansen på ett av våra omprovstillfällen.

Annica Terol-Johansson ansvarar för provtillfällets genomförande, det vill säga skrivvakt och sal med mera.


Berörda lärare fyller i en omprovsblankett som eleven sedan skriver under. Blanketten lämnas till Annica. Aktuella provhandlingar lämnas till Annica två dagar innan aktuellt omprovstillfälle. Provtiden ska alltid framgå av provet.

Omprovstillfällen vårterminen 2017

Tisdag den 17 januari klockan 15.00-16.30 i sal T3

Tisdag den 14 februari klockan 15.00-16.30 i sal T3

Tisdag den 14 mars klockan 15.00-16.30 i sal T3

Tisdagen den 18 april klockan 15.00-16.30 i sal T3

Tisdagen den 16 maj klockan 15.00-16.30 i sal T3

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 januari 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |