Exempelbild från MediaflowPro

Sjuk- och friskanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler alltid omyndig elev (elev under 18 år) i edWise.

Vårdnadshavare sjukanmäler alltid omyndig elev (elev under 18 år) i edWise. Sjukanmälan under pågående skoldag ska i första hand anmälas till kontaktläraren. I andra hand söker eleven upp undervisande lärare som därefter meddelar kontaktläraren för registrering i edWise.

 

Observera att vårdnadshavare måste sjukanmäla omyndig elev alla sjukdagar. Om du är sjuk i mer än en vecka ska skolsköterskan kontaktas för uppvisande av sjukintyg, skolsköterska Susanna Svensson nås på telefon 0589-873 18.


Ett SMS skickas ut till vårdnadshavare för omyndig elev om eleven inte är sjukanmäld eller har sen ankomst till lektionen. Har vårdnadshavare sjukanmält omyndig elev regleras detta efter klockan 10.00.

 

Du friskanmäler dig på expeditionen genom att fylla i blanketten som ligger på disken och lämnar till Annica Terol-Johansson. Friskanmälan ska alltid göras till expeditionen första skoldagen efter sjukperioden. Om expeditionen skulle vara stängd finns blankett för friskanmälan även utanför expeditionen, fyll i den och lägg i expeditionens brevinkast.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |