Exempelbild från MediaflowPro

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev sker före klockan 10.00 på skolans automatiska telefonsvarare 0589-873 22. Namn, klass och personnummer ska anges.

Vårdnadshavare sjukanmäler alltid omyndig elev (elev under 18 år). Observera att vårdnadshavare måste sjukanmäla omyndig elev alla sjukdagar. Om du är sjuk i mer än en vecka ska skolsköterskan kontaktas för uppvisande av sjukintyg, skolsköterska Susanna Svensson nås på telefon 0589- 873 18.

 

Sjukanmälan under pågående skoldag ska i första hand anmälas till kontaktläraren, om det inte är möjligt kan du sjukanmäla dig på expeditionen. Utanför expeditionen finns en blankett som heter "Sjukanmälan", denna används om man varken får tag i kontaktlärare eller Annica på expeditionen. Fyll i blanketten och lägg den i expeditionens brevinkast.

 

Ett SMS skickas ut till vårdnadshavare för omyndig elev om eleven inte är sjukanmäld eller har sen ankomst till lektionen. Har vårdnadshavare sjukanmält omyndig elev regleras detta efter klockan 10.00.

 

Friskanmälan ska alltid göras till expeditionen första skoldagen efter sjukperioden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 juni 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |