Stödundervisning

Om du behöver hjälp och stöd i till exempel matematik, svenska, engelska eller något annat ämne, tala med din kontaktlärare eller undervisande lärare.

Du kan också kontakta biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller skolkurator.

 

På Vasagymnasiet finns en elevhälsoplan med ett avsnitt om stöd. Du hittar den på vår sida Riktlinjer och handlingsplaner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 september 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |