Skolkurator

Du kan boka tid via telefon, e-post eller via din mentor. När min dörr är öppen är du välkommen in till mig. De som jag själv inte kan stötta, hjälper jag vidare.

Som skolkurator arbetar jag hälsofrämjande, förebyggande och akut. Till mig vänder sig elever och föräldrar som har olika frågor och funderingar om situationer som är svåra och jobbiga att hantera. Det här är exempel på frågor som kan komma upp:

 • Skoltrötthet
 • Osämja i familjen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Stress/stresshantering
 • Relationer
 • Kriser och krisbearbetning
 • Mobbning och kränkningar
 • Existentiella funderingar
 • Skolproblem
 • Droger
 • Ekonomi
 • Vem ska jag vända mig till?

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att jag utan ditt medgivande inte får föra vidare sådant du anförtrott mig. Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |