Specialpedagog

Specialpedagogens uppgift är att underlätta inlärningen för elever i behov av särskilt stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan till exempel röra sig om elever med läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid behov görs pedagogiska utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är bäst lämpade.

Mitt arbete med eleverna bedrivs både enskilt och i grupp eller klass.


Du kan boka tid hos mig via telefon, e-post eller via din mentor. Du kan också kontakta studierektor om du behöver hjälp.


Jag finns på skolan måndag-fredag dagtid och du är välkommen in när min dörr är öppen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |