Omprov och "tömma ryggsäcken"

Om du av olika anledningar har missat moment finns möjlighet till omprov eller en "tömma ryggsäcken-dag".

Gemensamma omprovstillfällen

Om du har missat ett provtillfälle eller behöver göra om ett prov har du chansen på ett av våra omprovstillfällen.

Din lärare fyller i omprovsblanketten som du sedan skriver under. Provtiden ska alltid framgå.

Omprovstillfällen våren 2024

Torsdagen den 25 januari kl 15-16.30
Torsdagen den 15 februari kl 15-16.30
Torsdagen den 14 mars kl 15-16.30
Torsdagen den 18 april kl 15-16.30
Torsdagen den 16 maj kl 15-16.30

"Tömma ryggsäcken"

Några gånger per termin kan du också göra prov, prövningar och arbeta färdigt med olika uppgifter under en och samma dag.

I vår blir det på måndagen den 19 februari kl 13-16 och
fredagen den 24 maj kl 12-16

Vill du veta mer frågar du dina lärare.

Senast uppdaterad: