Publicerad

Högskoleprov hösten 2021

Tänker du skriva högskoleprovet i höst är det dags att anmäla sig nu!

Anmälan till högskoleprovet öppnar den 24 augusti kl 08.00 och stänger den 31 augusti 24.00, eller tidigare om platserna fyllts. Provet genomförs söndagen den 24 oktober.

För att få skriva provet ska du:

  • fylla minst 19 år under 2021
  • eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och hunnit slutföra gymnasiet.

Anmäl dig bara om du verkligen behöver ett provresultat för antagningen till vårterminen 2022. UHR följer noga utvecklingen och har på grund av det förvärrade pandemiläget begränsat antalet platser till 40 000.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |