ActionAid

Vasagymnasiet har under läsåret 2015/2016 startat ett samarbete med organisationen ActionAid. För våra elever innebär detta att vi samarbetar och följer ActionAid från årskurs ett till årskurs tre med en tydlig progression. Första åren ska eleverna ges förståelse och känsla av att vi faktiskt kan påverka.

Genom föreläsningar, analyser, rollspel och deltagande i olika projekt som organisationen upprättat, ska vi bli mer insatta i människors olika livsvillkor. Vi kommer också att väva in ActionAids globala ungdomsnätverk Activista för en globalt samverkan ungdomar emellan. Activista har skapat olika projekt som vi kommer att ta del av för ytterligare möjligheter för ett djupare lärande.

 

Sista året läser alla elever kursen Gymnasiearbete 100 poäng. Detta ger stora möjligheter till fortsatt fördjupning i frågor som demokrati, hållbar utveckling och att då få chans att arbeta i större projekt. Målet är ett projekt som kan ge eleverna möjligheten att studera utomlands. Upplevelser och kunskaper kan då förhoppningsvis vävas samman och bilda nya erfarenheter, långt bort från vad vanlig undervisning i skolbänken kan ge. Projekten kommer då att genomföras på någon av ActionAids globala plattformar.

 

Detta projekt innebär ett stort arbete och ansvar från elevernas sida. För att få åka till någon av ActionAids plattformar och genomföra ett projekt ska eleven först ansöka om en plats. Eleven behöver då uppfylla vissa kriterier. När eleven valts ut finns sedan möjlighet att tillsammans med andra som valts ut samt lärare, utforma programmet och välja projekt som eleverna vill arbeta med på plats. För att kunna genomföra projektet krävs även att eleverna söker ekonomiskt bidrag.

 

Intervju med deltagare på 2016 års ActionAidresa till KenyaPDF

Mer information om ActionAid på ActionAids webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |