Munster

Resor och utbyten

På Vasagymnasiet finns flera möjligheter att få se sig om i världen.

Münster, Stockholm och Paris

Som elev på samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet har du möjlighet att följa med på tre resor. I årskurs 1 sker ett utbyte med Marienschule i Tyskland. Det innebär att de svenska eleverna bor i en tysk familj under en vecka. Eleverna tar därefter emot en elev från Tyskland i sitt eget hem under en vecka.

 

I årskurs 2 sker en kulturresa till Stockholm och i årskurs 3 åker eleverna på en kulturresa till Paris.

Utbyte med Kroatien

Ett samarbete med det naturvetenskapliga gymnasiet Vladimir Nazor i Zadar, Kroatien har startats på Vasagymnasiets naturvetenskapliga program.

 

Inom kort kommer även ett projekt om förnyelsebar energi med finansiellt stöd från Erasmus förhoppningsvis komma att bli verklighet i Zadar. Då kommer elever från Vasagymnasiets naturvetenskapliga program att samarbeta med elever på Vladimir Nazor.

Fokus på centralt innehåll och examensmål

Delar av det centrala innehållet i kurser som eleverna läser avhandlas under studieresor och i moment med det internationella perspektivet i fokus. Även delar av programmens examensmål belyses under resorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |