Policys och handlingsplaner

Här hittar du några av Vasagymnasiets policys och handlingsplaner. Du kan bland annat läsa Vasagymnasiets kvalitetsredovisning och hur skolan arbetar mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 mars 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |