Munster

Resor och utbyten

På Vasagymnasiet finns flera möjligheter att få se sig om i världen.

Münster, Stockholm och Paris

Som elev på samhällsprogrammets och ekonomiprogrammets internationella profil har du möjlighet att följa med på tre resor. I årskurs 1 sker ett utbyte med Marienschule i Tyskland. Det innebär att de svenska eleverna bor i en tysk familj under en vecka. Eleverna tar därefter emot en elev från Tyskland i sitt eget hem under en vecka.

 

I årskurs 2 sker en kulturresa till Stockholm och i årskurs 3 åker eleverna på en kulturresa till Paris.

Utbyte med Kroatien

Ett samarbete med det naturvetenskapliga gymnasiet Vladimir Nazor i Zadar Kroatien har startats på Vasagymnasiets naturvetenskapliga program. 24-28 maj 2014 åkte NA3 på en studieresa till skolan för att bland annat besöka Nationell Park Krka.

 

Inom kort kommer även ett projekt om förnyelsebar energi med finansiellt stöd från Erasmus förhoppningsvis komma att bli verklighet i Zadar. Då kommer elever från Vasagymnasiets naturvetenskapliga program att samarbeta med elever på Vladimir Nazor.

 

Också teknikprogrammets treor på Vasagymnasiet fick den 24-28 maj 2014 möjlighet att åka till Zadars tekniska gymnasium på studiebesök, där studerade de främst flygteknik.

Fokus på centralt innehåll och examensmål

Delar av det centrala innehållet i kurser som eleverna läser avhandlas under studieresor och i moment med det internationella perspektivet i fokus. Även delar av programmens examensmål belyses under resorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |