Skolambassadör för EU

Vasagymnasiet utsågs år 2010 som en av 25 skolor i Sverige till EU-ambassadör. Det innebär bland annat att Vasagymnasiet har lärare som är särskilt utbildade för att inspirera och stötta i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Satsningen på EU-ambassadörer kommer från regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Tanken med skolambassadörer är att utbilda pedagogisk personal i gymnasieskolan så att de, inom ramen för sitt ordinarie uppdrag, kan fungera som inspiratörer och en resurs när det gäller EU-kunskap och pedagogiska insatser kring EU och Europafrågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |