Språkstudier utomlands

Vasagymnasiet erbjuder språkstudier utomlands.

Språkresa till England

Under sommaren mellan årskurs 1 och 2 åker Saab Tekniska gymnasiums elever till England på två veckors språkstudier. Eleverna bor hos brittiska familjer och läser engelska på en brittisk skola flera dagar i veckan. De får även göra intressanta studiebesök samt delta i olika aktiviteter. 

Steg 4 i moderna språk

Från läsåret 2014/2015 har elever som läser steg 4 i spanska, franska och tyska fått möjlighet att åka på studieresa till Madrid, Paris och München. Innan resan har eleverna förberett aktiviteter som ska genomföras på plats och efter hemkomst har alla elever fått presentera resan för elever som läser de lägre stegen i moderna språk. På resan har även flera studiebesök genomförts och eleverna har fått träna sina språkkunskaper på plats. Eleverna arbetar hela tiden med fokus på det centrala innehållet i kurserna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |