Vasagymnasiets Internationella Profil (VIP) samarbetar med ActionAid och Plan Sverige

Vasagymnasiets samhällsprogram och ekonomiprogram har genom Vasagymnasiets Internationella Profil, VIP, läsåret 2015/2016 startat samarbeten med ActionAid och Plan Sverige.

Tanken är att eleverna ska ges möjlighet att med utgångspunkt i en hjälporganisations arbete, få fördjupad förståelse och kunskap i människors livsvillkor samt ge dem möjlighet att lyfta frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Dessa frågor kan vi också finna i programmens examensmål.

 

Samarbetena med ActionAid och Plan Sverige har olika syften. Läs gärna vidare under respektive flik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolgatan 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |