Skolsköterska

Öppettider:

Måndag-onsdag kl 7 - 16
Fredag kl 7 - 13:30

Tystnadsplikt

Som skolsköterska har jag lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att jag inte utan ditt medgivande får föra vidare sådant du anförtrott mig. Undantag finns, till exempel kännedom om övergrepp eller drogmissbruk.

Skolsköterskan arbetar för att främja hälsa

Till mig är du välkommen för rådgivning och samtal. Du kan boka tid eller bara komma förbi. När dörren är öppen finns jag tillgänglig för dig. Du kan rådfråga mig om det mesta, om kroppen och själen, om medicinska funderingar. Du kan komma själv eller med en kompis. Du är också välkommen med förälder/vårdnadshavare. Vid behov ges individuell medicinsk vägledning. Jag finns också här som stöd och resurs till elever med funktionshinder eller andra särskilda behov. När jag inte själv kan hjälpa dig, hjälper jag dig vidare, till exempel till läkare eller kurator.

Hälsosamtal i årskurs 1

Samtliga elever i åk 1 kallas för enskilda samtal, där vi utifrån ett frågeformulär bland annat diskuterar elevens hälsa. Jag kontrollerar också längd, vikt och hörsel. Samtalets övergripande syfte är att stödja och stärka det friska hos eleven.

Skolläkare

Tid till skolläkare kan bokas via skolsköterskan. Skolläkaren har endast möjlighet att hjälpa till vid specifika besvär som påverkar skolarbetet.

Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet samarbetar jag med kurator, studie- och yrkesvägledare och biträdande rektor. Hit kan såväl elever som förälder/målsman och lärare vända sig för att få hjälp i olika frågor. Exempel på frågor som behandlas av teamet är enskilda elevers studiesvårigheter, frånvaro, skoltrötthet, mobbning, misstanke om missbruk, speciella händelser i elevens familj, ändrade studieplaner med mera.

Sjukanmälan

Försäkring

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2017

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |