Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen är till för dig som vill studera och bli behörig för att söka ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller för annan utbildning, till exempel folkhögskola. Det finns fem olika alternativ att välja mellan på Introduktionsprogrammen.

Du kommer att följa en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen inom ditt valda program och innehåller de ämnen/ aktiviteter som du deltar i. Undervisningen på samtliga introduktionsprogram innebär heltidsstudier.

Röster från elever på Introduktionsprogrammen på Vasagymnasiet:

"Här finns det plats för alla"

 

"Trevlig miljö, jag känner mig trygg"

 

"Vi får den hjälp vi behöver"

 

"Det är lugnt på skolan"

 

"Vi blir som en stor familj"

 

"Vi kommer från många olika länder, det är trevligt att lära känna alla och deras bakgrunder"

Preparandutbildning (IMPRE) 

Preparandutbildningen vänder sig till dig som fullföljt år 9 utan att ha uppnått gymnasiebehörighet till nationellt program. Från och med hösten 2011 är behörigheten till yrkesprogram betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen. För behörighet till högskoleförberedande program gäller betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och nio andra ämnen. Vilka dessa nio ämnen är skiljer sig något mellan de högskoleförberedande programmen.

 

Utbildningen på preparandutbildningen pågår i högst ett läsår och syftar till att ge dig behörighet till nationella program.

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Det finns en möjlighet för dig som inte är behörig från år 9 att få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. För att påbörja detta program krävs att du har betyg i svenska/svenska som andraspråk och betyg i engelska eller matematik samt fyra andra ämnen eller betyg i engelska och matematik samt minst tre ämnen. Det finns särskilda förkunskapskrav, som du måste uppfylla innan du kan påbörja ett programinriktat individuellt val. Syftet med programmet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella yrkesprogrammet. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att få jobb eller som leder vidare till yrkesintroduktion eller annan fortsatt utbildning. Programmet riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för att antas till ett yrkesprogram/programinriktat val.

Individuellt alternativ (IMIND)

Individuellt alternativ är en fortsatt utbildning efter år 9 utifrån dina behov eller en introduktion på arbetsmarknaden. Utbildningen kan utformas för dig som enskild elev om du saknar behörighet till yrkesprogram.

Språkintroduktion (IMSPR)

Utbildningen för dig som är nyanländ till Sverige och behöver undervisning med tyngdpunkt i svenska språket för att kunna gå vidare till nationella program eller annan utbildning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |