Påverka undervisning och studiemiljö

Som elev på Vasagymnasiet kan du påverka din undervisning och skolmiljö. När det handlar om din undervisning kan du föra fram idéer och förslag till förbättringar genom att, i första hand, prata med din lärare.

Elevhuvudskyddsombud

Vi har fyra elevhuvudskyddsombud under läsåret 2023/2024 på Vasagymnasiet. Det är:

  • Elin Karlsson, EK21
  • Emeli Jansson, EK21
  • Linda Honkala, TE22
  • Isabella Engdahl, HT23

Ta gärna upp frågor om din skolmiljö med elevhuvudskyddsombuden som arbetar för att din tid på skolan ska bli så bra som möjligt.

Senast uppdaterad: