Lyssna på böcker

Det finns ljudböcker för dig som vill lyssna istället för att läsa och talböcker för dig som har dyslexi eller andra lässvårigheter. Du kan lyssna antingen i mobilen eller datorn. Vill du lyssna på läromedel finns de i Inläsningstjänst.

Lyssna på dina läroböcker i Inläsningstjänst

På Vasagymnasiet kan du lyssna på dina läroböcker genom Inläsningstjänst. Du får inloggningsuppgifter när du börjar på skolan.

Det finns mer än bara läroböcker i Inläsningstjänst. Använd gärna Begreppa. Där hittar du instruktionsfilmer, ordlistor och inläsningar på flera modersmål. Du kan också lyssna på många lättlästa böcker.

Lyssna med Inläsningstjänst

Talböcker för dig med en läsnedsättning

Talböcker är för dig som har en läsnedsättning som till exempel dyslexi eller ADHD. Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) katalog över talböcker heter Legimus. Där finns skön- och facklitteratur men inga läroböcker för gymnasiet. Bibliotekarien kan skapa ett konto så att du kan ladda ner talböcker själv. Ta först kontakt med specialpedagogen.

Sök talböcker i Legimus

Du kan sedan lyssna på datorn eller i mobilen. Legimus har en egen app som du kan ladda ner till din mobiltelefon. Med Legimus webbspelare kan du läsa talböcker på din dator utan att installera eller ladda ner något program.

Legimus webbspelare

EasyReader är ett läsprogram som gör det enkelt att läsa talböcker på datorn.

Legimus EasyReader för dator

Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare godkänna ett avtal innan du kan få ett konto.

Användaravtal för låntagare under 18 år.pdf

Alla får låna ljudböcker

Ljudböcker är tillgängliga för alla, du behöver inte ha en läsnedsättning. Du kan lyssna på ljudböcker i din dator eller telefon. Sök boken du vill lyssna på i det gemensamma digitala biblioteket för alla folkbibliotek i Västmanland och följ sedan instruktionerna. Du kan låna både ljudböcker och e-böcker där. Kom till biblioteket om du vill ha hjälp.

Sök ljudböcker

Specialpedagogen ger dig stöd

Om du har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du behöva stöd för att klara dina studier. Vår specialpedagog kan anpassa stödåtgärder för dig så att du på bästa sätt kan studera utifrån dina villkor.

Kontakta specialpedagogen

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15