Personal A-Ö

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal på skolan. De lärare som saknar telefonnummer når du bara via mejl.

Skolledning

Skolstab

Lärare

Adam Egerlid

adam.egerlid@arboga.se

Lärare i juridik och ekonomiska ämnen

Alf Björzén

alf.bjorzen@arboga.se

Lärare i företagsekonomi, entreprenörskap och handelsämnen

Mentor för FS22

Programansvarig för handels- och administrationsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet samt hotell- och turismprogrammet

Sektorsansvarig för handelsämnen

Ansvarig för Ung Företagsamhet på skolan

Amy Stengård

amy.stengard@arboga.se

Lärare i svenska och religionskunskap

Mentor för EK23

Sektorsansvarig för samhällsämnen

Anders Eriksson

anders.eriksson@arboga.se

073-662 32 04

Lärare på Brottningsgymnasiet

Birgitta Nilsson

birgitta.nilsson2@arboga.se

Lärare i matematik och fysik

Mentor för TE22

Sektorsansvarig för matematik

Carina Lundvall

carina.lundwall@arboga.se

0589-873 41

076-516 46 92

Specialpedagog

Sjukskriven vårterminen 2024

Ebbe Waxin

ebbe.waxin@arboga.se

Lärare i bild och gränssnittsdesign

Elez Neziraj

elez.neziraj@arboga.se

Lärare i matematik och fysik

Mentor för TE23

Sektorsansvarig för fysik

Elisabeth Kaufmann

elisabeth.erlandssonkaufmann@arboga.se

Lärare i tyska

Fredrik Simonsson

fredrik.simonsson@arboga.se

073-773 09 03

Mentor för IMA och aktivitetssamordnare

 

Hannah Brander Lundblad


hannah.brander@arboga.se

Lärare i hotell- och turismämnen
Mentor för HT23 och HT22
Sektorsansvarig för hotell- och turismprogrammet

Helena Engström

helena.engstrom@arboga.se

073-662 98 33

Lärare i idrott, geografi, filosofi och ledarskap

Tjänstledig läsåret 2024-2025

Henrik Åsberg

henrik.asberg@arboga.se

073-662 98 32

Lärare i idrott och samhällskunskap

Mentor för EK22

Jan Gardetun

jan.gardetun@arboga.se

Lärare i samhällskunskap, sociologi och historia

 

Jenny Bygde Månsson

jenny.bygde-mansson@arboga.se

0589-873 29

Lärare i engelska och svenska

Mentor för SA22


Jenny Larsson

jenny.larsson@arboga.se

Lärare i historia

 

Jimmy Fernerud

jimmy.fernerud@koping.se

073-765 67 97

Processledare

Teknikcollege Västra Mälardalen

Johan Wetso

johan.wetso@arboga.se

0589-873 33

Lärare i el- och nätverkskurser

Mentor för EE

Programansvarig för el- och energiprogrammet

Sektorsansvarig för elämnen

Johny Ericsson

johny.eriksson@arboga.se

Lärare i handelsämnen och entreprenörskap

Mentor för FS23

Jonatan Aderlind

jonatan.aderlind@arboga.se

Lärare i matematik, programmering och datorämnen på el- och energiprogrammet

Mentor för EE22

Kristina Lundin

kristina.lundin@arboga.se

Lärare i naturkunskap och biologi

Mentor för NA22

Sektorsansvarig för biologi, naturkunskap och kemi

Lena Wall

lena.wall@arboga.se


Lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska på introduktionsprogrammen

Mentor för IMA

Programansvarig för IMA

Lina Lundh

lina.lundh@arboga.se

Lärare i svenska som andraspråk

Mentor för IMS

 

Loreto Frias

loreto.frias@arboga.se

0589-873 25

Lärare i spanska och handelsämnen

 

Malin Skoglund

malin.skoglund@arboga.se

0589-873 08
070-996 69 97

Lärare i svenska och idrott

Mentor för NA23

Sektorsansvarig för svenska och svenska som andraspråk

Martin Ahlholm

martin.ahlholm@arboga.se

Lärare i matematik och fysik

Mentor för NA22

Martin Carlbinder

martin.carlbinder@arboga.se

Lärare i svenska och engelska

Sektorsansvarig för engelska

Muamer Semiz

muamer.semiz@arboga.se

Lärare i konstruktion, CAD, teknik och design

Mentor för TE

Sektorsansvarig för teknik

Patrik Magnusson

patrik.magnusson@arboga.se

073-765 70 38

Lärare på Brottningsgymnasiet

Petra Lindgren

petra.lindgren@arboga.se

Lärare i kemi och matematik

Mentor

Susanne Andersson

susanne.andersson2@arboga.se

073-765 72 34

Mentor för IMA och praktiksamordnare

Tobias Norgren Bergström

tobias.norgren-bergstrom@arboga.se

Lärare i franska och engelska

Mentor för EK22

Programansvarig för ekonomiprogrammet

Sektorsansvarig för moderna språk

Ulrika Wremert

ulrika.wremert@arboga.se

Lärare i kemi, naturkunskap och hållbarhet

Mentor

Programansvarig för naturvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad:

Kontakt

Vasagymnasiet

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress:

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Besöksadress:

Box 26
732 21 Arboga

$data.free