Mentorer

Här ser du vem som är mentor för de olika klasserna.

Mentorer

Årskurs 2024


Ekonomiprogrammet


 

El- och energiprogrammet

  

Försäljnings - och
serviceprogrammetHotell- och turismprogrammet

  

Naturvetenskapsprogrammet

  

Samhällsvetenskapsprogrammet


  

Teknikprogrammet

 

 


Årskurs 2023

Ekonomiprogrammet

Amy Stengård

amy.stengard@arboga.se

El- och energiprogrammet

Jonatan Aderlind

jonatan.aderlind@arboga.se

Försäljnings- och serviceprogrammet

Johny Ericsson

johny.eriksson@arboga.se

Hotell- och turismprogrammet

Hannah Brander Lundblad

hannah.brander@arboga.se

 

Naturvetenskapsprogrammet

 

Malin Skoglund

 

malin.skoglund@arboga.se

 

Samhällsvetenskapsprogrammet


 

Teknikprogrammet

Elez Neziraj

elez.neziraj@arboga.se

Årskurs 2022

Ekonomiprogrammet

Henrik Åsberg

Tobias Norgren-Bergström

henrik.asberg@arboga.se

tobias.norgren-bergstrom@arboga.se

El- och energiprogrammet

Jonatan Aderlind

jonatan.aderlind@arboga.se

Försäljnings- och serviceprogrammet

Alf Björzén

alf.bjorzen@arboga.se

Hotell- och turismprogrammet

Hannah Brander Lundblad

hannah.brander@arboga.se

 

Naturvetenskapsprogrammet

Kristina Lundin

Martin Ahlholm

kristina.lundin@arboga.se
martin.ahlholm@arboga.se

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Jenny Bygde Månsson

jenny.bygde-mansson@arboga.se

Teknikprogrammet

Birgitta Nilsson

birgitta.nilsson2@arboga.se

 

Individuella program

 

IMA

Lena Wall

Susanne Andersson

lena.wall@arboga.se

susanne.andersson2@arboga.se

IMS

Lina Lundh

lina.lundh@arboga.se

Senast uppdaterad: