Källor

Här hittar du information om källhänvisning, källförteckning, källkritik och källtillit.

Källhänvisning

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och den som läser din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

I hänvisningarna i den löpande texten behöver du inte lämna fullständiga uppgifter om källan, det räcker med författare, årtal och sida. I källförteckningen däremot lämnar du fullständiga uppgifter om källan.

Kom ihåg att varje källa du hänvisar till i texten ska finnas med i källförteckningen och alla källor i källförteckningen ska finnas med i texten.

Det är viktigt att vara konsekvent, blanda inte, använd ett och samma system för källhänvisning genom hela uppsatsen.

Källförteckning

Dina rapporter och uppsatser måste ha en källförteckning. Här presenterar du alla källor du använt i ditt arbete. Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning och ser olika ut beroende på om du har använt en bok, en internetsida, en tidningsartikel, en muntlig källa, ett uppslagsverk, en broschyr och så vidare.

Ett vanligt system för källhänvisning och källförteckning är Harvardsystemet. För Vasagymnasiet finns en särskilt utarbetad instruktion.

En fyllig instruktion för en källförteckning för Vasagymnasiet.pdf Pdf, 411 kB.

Guide till Harvardsystemet, Högskolan i Borås 

Guider för de vanliga referenssystemen, Umeå universitet

Källkritik

Källkritik handlar om att vara medveten om vilka källor du använder och varför. Granska alltid det material du hittat. Fundera över de här punkterna.

Verkar innehållet vettigt?

Stämmer fakta? Har du jämfört med andra källor? Verkar texten seriös? Finns det trovärdiga källhänvisningar?

Vem har skrivit texten?

Är det någon som kan sin sak? Finns det någon författare? Vem har gett ut informationen (myndighet, företag, organisation, privatperson)?

I vilket syfte är texten skriven?

Är det för att informera, sälja eller framföra åsikter?

När är sidan uppdaterad, boken publicerad?

Har sidan blivit uppdaterad på länge? Hur aktuell är informationen? Om det är en äldre bok, finns det ny fakta i ämnet?

Läs mer

Källkritikbyrån granskar nyheter som sprids på nätetInternetstiftelsen om källkritik på nätetInternetstiftelsen om källtillitStatens medieråd MIK-Kunskapsbank

"Att vara källkritisk räcker inte längre utan det bör kompletteras med källtillit, det vill säga att man faktiskt är beredd att tro på det som känns som trovärdig information. Där källkritik handlar om att granska det enskilda påståendet handlar källtillit om att identifiera trovärdiga källor och att våga lita på dem, vare sig det rör sig om tidningsredaktioner eller myndigheter." (Anders Thoresson).

Upphovsrätt

Det är tillåtet att citera (återge utdrag ur) en text om det framgår varifrån citatet är taget. Men det är aldrig tillåtet att kopiera en text och utge sig för att vara författare till den.

Patent- och registreringsverket PRV

Statens medieråd

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15