Specialpedagog

Vasagymnasiets specialpedagog kan tillsammans med lärarna utforma extra anpassningar. Vi kartlägger om du behöver särskilt stöd för att du ska utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller de kunskapskrav som du minst ska uppnå.

Specialpedagogens uppgift är att underlätta inlärningen för elever som behöver särskilt stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan till exempel röra sig om elever med läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag gör pedagogiska utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är bäst lämpade.

Jag arbetar med eleverna både enskilt och i grupp eller klass.

Du kan boka tid hos mig via telefon, e-post eller via din mentor. Du kan också kontakta studierektor om du behöver hjälp.

Jag finns på skolan måndag-fredag dagtid och du är välkommen in när min dörr är öppen.

Läs mer om Inläsningstjänst och Legimus på bibliotekets sida om Att lyssna på böcker

Läs mer om stöd i studierna

Senast uppdaterad:

Kontakt

Carina Lundvall

SPECIALPEDAGOG