Introduktions­programmen IMA och IMS

Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program och som vill ha en bra utbildning för att nå dina mål.

Jag tror att det är viktigt att läsa på gymnasiet för att kunna plugga vidare. Det bästa är att programmet läggs upp utifrån mina egna behov.

Du kommer att följa en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur på introduktionsprogrammen. Det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla.

Vasagymnasiet erbjuder tre av de fyra introduktionsprogrammen. Målet är att förbereda dig för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning. På ett introduktionsprogram får du en individuell studieplan och läser på heltid.

IMprogrammet

De tre programmen

Programinriktat val (IMV)

Det programinriktade valet är en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Individuellt alternativ (IMA)

Det individuella alternativet utformas för dina behov och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktionen är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till någon annan utbildning.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmen. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Introduktionsprogrammets programblad.

Information om introduktionsprogrammen på Skolverket

Introduktionsprogrammens programblad Pdf, 473 kB.

Senast uppdaterad: